Tag: sprzedam spółkę

Spółki – spółka prawa handlowego

Posted on in Uncategorized

Spółka z.o.o. i długi

W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, głównie ze względu na to, że ten rodzaj osoby prawnej regulowanej przez kodeks handlowy posiada niski kapitał zakładowy wymagany do rejestracji i prowadzenia, a wynosi on minimum 5000 PLN, a również prowadzenie spółki z.o.o podwyższa status przedsiębiorcy jako partnera biznesowego. (więcej…)

Nieco więcej o spółkach – zakładanie spółek

Posted on in Uncategorized

Coraz bardziej uwidaczniający się w obecnym czasie rynek handlowy, opierający się o struktury działalności gospodarczej, daje możliwość w praktyce rzecz biorąc, każdemu podmiotowi gospodarczemu co niemiara różnych metod pozwalających na przejęcie i połączenie spółek. Najbardziej typowymi podmiotami podlegającymi w dniu dzisiejszym połączeniu spółek handlowych stają się z pewnością spółki typowo kapitałowe. (więcej…)